Κοινότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΔΝΖ' νόμου/10-2-1912 κάθε συνοικισμός που είχε πληθυσμό πάνω από 300 κατοίκους είχε δικαίωμα να αποτελέσει "ιδίαν κοινότητα" εάν έχει σχολείο και εφόσον το ζητήσουν οι μισοί από τους εκλογείς κατοίκους.

Ως κοινότητα η Μανωλιάσσα αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στις 7 Αυγούστου 1919 με το Β.Δ. που διμοσιεύτικε στο ΦΕΚ Α 184/1919 με έδρα τη Μανωλιάσσα και συνοικισμό αυτής το Μπάρτζι.

Κατά την πρώτη απογραφή που έγινε το 1920 η Μανωλιάσσα βρέθηκε να έχει 335 κατοίκους. Στην απογραφή του 2001 οι κάτοικοι ήταν 307 και η Μανωλιάσσα απέκτησε πενταμελές τοπικό συμβούλιο με τον Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου να είναι και δημοτικός σύμβουλος.

Το 2006 ο Γεώργιος Περικλή Μπέλλος, εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος και διετέλεσε μεσα στη θητεία του και αντιδήμαρχος.

Πρόεδροι Κοινότητας

 Μεταξύ αυτών που άσκησαν καθήκοντα προέδρου πριν από το 1929 αναφέρεται ως σοβαρός πρόεδρος ο Γρηγόριος Μπέλλος. Άγνωστο πότε. Από το 1929 και μετέπειτα, μέχρι και το 1998, οπότε και καταργήθηκε η Κοινότητα, διετέλεσαν 11 πρόεδροι, οι παρακάτω:

 Όνομα το   από  έως
  Γούσης Ιωάννης του Ιωάννη  20/09/1929  12/03/1948
  Γούσης Αναστάσιος του Χρήστου 1933  28/12/1952  12/02/1953
  Μπέλλος Δημήτριος του Ηλία  13/03/1948  04/02/1950
  Γιωτάκης Γρηγόριος του Παναγιώτη 1934  05/02/1950  20/05/1951
  Νάκος Ιωάννης του Αποστόλου  21/05/1951  28/12/1952
        >>                         >>  30/01/1955  24/07/1974
  Γιωτάκης Ευάγγελος του Γεωργίου
  Γούσιας Γεώργιος (δάσκαλος) 24/07/1974 07/06/1975
  Λιόντος Βασίλειος του Ιωάννη 02/01/1983 31/12/1994
  Μπέλλος Πολύκαρπος του Ευαγγέλου 02/01/1995 31/12/1998

 

 

 

Ο Μπέλλος Πολύκαρπος ήταν και ο τελευταίος πρόεδρος της κοινότητας Μανωλιάσσας γιατί από 01/01/1999 υπήχθη στον Καποδιστριακό Δήμο Μπιζανίου, με πρώτο δήμαρχο το δασολόγο Δημήτριο Μπαλτογιάννη. Στις εκλογές του 2002 δήμαρχος αναδείχθηκε ο τραπεζικός υπάλληλος Δημήτριος Νάστος.

Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού Διαμερίσματος Μανωλιάσσας από την 01/01/1999 μέχρι το 2003 ήταν ο υπάλληλος του Τ.Ε.Β.Ε Γούσης Αλέξιος του Ιωάννη που ήταν και ο πρώτος μανωλιασσίτης δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Μπιζανίου.

 

Οι πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου:

 Όνομα  από  έως

  Γούσης Αλέξιος του Ιωάννη

1999 2009

  Μπέλλος Δημήτριος

2009 2015

  Γούσης Αλέξιος του Ιωάννη

 2015  2019

  Μπέλλος Δημήτριος

 2019  Σήμερα
     
     
© 2022 Μανωλιάσσα.