Το Σχολείο του Χωριού

Το 1895-96 στη Μανωλιάσσα λειτούργησε γραμματοδιδασκαλείο, όπου τα παιδιά μάθαιναν ανάγνωση, γραφή και λίγη γραμματική. Όταν αποφοιτούσαν την Δ' τάξη πήγαιναν στους Μελιγγούς, για να παρακολουθήσουν το "Ελληνικό" για δύο χρόνια. Το πρώτο σχολείο ήταν στην πλατεία, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το Πολιτιστικό Κέντρο, και χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1952 οπότε ολοκληρώθηκε μια αίθουσα του σχολικού κτηρίου που υπάρχει σήμερα.

 Το μαθητολόγιο το 1955-57 είχε 113 εγγραφέντες. Τη δεκαετία του 1980 τα παιδιά λιγόστεψαν και το έτος 2000 έκλεισε. Σήμερα τα παιδιά μεταφέρονται στο σχολείο της Πεδινής.

 

palaiosxol04

Πίσω από τα πρόσωπα διακρίνεται το παλιό δημοτικό σχολείο που ήταν στη θέση του Πνευματικού Κέντρου

 

 


 

Παλιότερες Φωτογραφίες του Σχολείου

 


 

Το Σχολείο όπως είναι σήμερα

 

© 2021 Μανωλιάσσα.