• 01.jpg
  • 2.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 004.jpg
  • 05.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg

Εφημερίδα "Τ' αχνάρια" | Μανωλιάσσα

 

Από τις αρχές του 1993, εκδίδεται από την Αδελφότητα Μανωλιασσιτών Αθηνών η τριμηνιαία εφημερίδα των απανταχού Μανωλιασσιτών με τίτλο «τ’αχνάρια». Ιδρυτής και διευθυντής έκδοσης είναι ό Κώστας Π. Γιωτάκης.

Για να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) την εφημερίδα μας, κάντε κλικ στη μικρογραφία του πρωτοσελίδου της εφημερίδας. Καλές αναγνώσεις.

Σελίδα 1 από 14

© 2021 Μανωλιάσσα.