• 01.jpg
 • 2.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 004.jpg
 • 05.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΩΛΙΑΣΣΑΣ

Στις αρχιαιρεσίες την 30/8/20 για Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου και τη συγκρότηση σε σώμα το νέο Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος:Νίκος Ζαχ. Θεοχάρης

Αντιπρόεδρος:Γούσης Αλ. Ιωάννης

Γραμματέας:Πέτρου Αθ.Νικόλαος

Ταμίας:Ντάφλος Αγ. Γεώργιος

Έφορας εκδηλώσεων:Ντάφλος Αγ. Παναγιώτης

Αναπλ.Ταμίας:Νάκος Παν.Γεώργιος

Αναπλ.Γραμματέας:Λιόντος Αν. Κωνσταντίνος

Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022

Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2022 εντάχθηκαν τα κάτωθι έργα:

 • Κατασκευή παιδικής χαράς με καινούργια όργανα και περίφραξη.
 • Ανακαίνιση σχολικού κτηρίου (στέγη, κουφώματα, αμμοβολή κ.λπ.)

Ο προυπολόγισμός των έργων ανέρχεται στα 35.000 ευρώ.

© 2024 Μανωλιάσσα.