Φωτογραφίες από την Απελευθέρωση των Ιωαννίνων 1912-13


 

Πολεμικοί Χάρτες


 

 Μικρά Ασία 1922 

File2050

Οι τσολιάδες από αριστερά προς τα δεξιά είναι: Φώτο-Γούλας, Λάζαρος Γρηγ. Μπέλλος, Γιάννης Γούσης και Στυλιανός Χρόνης

© 2022 Μανωλιάσσα.