• ___1_20151209_1382976808.jpg
 • ___2_20151209_1185841155.jpg
 • ___3_20151209_1305341193.jpg
 • ___4_20151209_1711018044.jpg
 • ___5_20151209_1077359801.jpg
 • ___6_20151209_1432728445.jpg
 • ___7_20151209_1206734338.jpg
 • ___8_20151209_1703522754.jpg
 • ___9_20151209_1820591448.jpg
 • ___10_20151209_1904809446.jpg
 • ___11_20151209_1374145935.jpg
 • ___12_20151209_1647680197.jpg
 • ___13_20151209_1586287918.jpg
 • ___14_20151209_1674980710.jpg
 • ___15_20151209_1864082845.jpg
 • ___16_20151209_1250827716.jpg
 • ___17_20151209_2019379884.jpg
 • ___18_20151209_1526538912.jpg
 • ___19_20151209_1135168013.jpg

Στις 16/3/1976 υπογράφτηκε το καταστατικό σύστασης της Αδελφότητας.

Ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε  η Αδελφότητα όπως αυτός αναφέρεται στο καταστατικό είναι: η ηθική εξύψωση των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους και η λήψη κάθε μέτρου για την  υλική, ηθική και κοινωνική υποστήριξη κάθε Μανωλιασσίτη που θα έχει ανάγκη. Ακόμα η ένωση και η επικοινωνία των μελών της Αδελφότητας με σκοπό την επίλυση κάθε ζητήματος που αναφέρεται στην υλική και πνευματική πρόοδο της Μανωλιάσσας.

Τα ιδρυτικά μέλη της Αδελφότητας έτσι όπως αναφέρονται στο καταστατικό είναι: Χρόνης Γ. του Στ. Γιωτάκης Χαρίλαος του Γ.,Μπέλλος Κίμων του Δ.,Ντάφλος Κ. του Β.,Γιωτάκης Χρ. του Κ.,Γιωτάκης Ναπ. του Κ., Γιωτάκης Θεόδ. του Κ.,Γιωτάκης Θωμάς του Κ.,Γιώτης Παν.του Κ.,Γιωτάκης θεόδ. του Κ.,Γιώτης  Ελευθέριος του Στ.,Γούσης Δημήτριος του Αν., Ζήκος Δημ. του Φ., Ζήκος Ε. του Φ., Μπέλλος Π. του Δ., Ντάφλος Θεόφ. του Ζ., Νάκος Σταύρος του Ι., Παπαθανασίου Δ. του Λ., Μπέλλος Ε. του Α., Γιωτάκης Ν. του Β., Τζίμας Μ. του Κ., Ίσκος Γ. του Β. Γιωτάκης Π. του Γ.,Μπέλλος Θ. του Γ., Νίκου Λ. του Ι., και Λιόντος Π. του Ηλ.

Πρόεδροι διετέλεσαν οι: Γιωτάκης  Χρήστος Κ., Γιωτάκης Χαρίλαος Γ.Χρόνης Γ.Σ., Γιώτης Ελευθέριος Σ.,Μπέλλος Κίμων Δ.,Γιωτάκης Ν. Β., Γιωτάκης Χρήστος Κ., Νίκου Δημήτριος Λ.,Νάκος Σταύρος Ι.,Ίσκος Κωνσταντίνος Β.Γιωτάκης Κωνσταντίνος Π., Λιόντος Αναστάσιος Π., Λιόντος Ηλίας Π. και Πέτρου Ευάγγελος του Ν.

Η Αδελφότητα βοήθησε κατά καιρούς την κοινότητα, το δημοτικό σχολείο και βραβεύει τους μαθητές και σπουδαστές.

Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Αδελφότητας μέχρι σήμερα, είναι η ανέγερση του Πνευματικού Κέντρου Μανωλιάσσας με τη συμπαράσταση όλων των φορέων: Εκκλησίας, Κοινότητας, Πολιτιστικού Συλλόγου και όλων των Μανωλιασσιτών, η ίδρυση Τράπεζας Αίματος Μανωλιασσιτώνη έκδοση της εφημερίδας «τ’αχνάρια»η καθιέρωση στο χωριό του θεσμού των εκδηλώσεων «Μανωλιασσίτικα».

© 2021 Μανωλιάσσα.